Iegūsti valsts atbalstu biznesam AS Latvijas Hipotēku un zemes banka!

valsts atbalstsHipotēku bankas īstenotais valsts atbalsts biznesam ietver atbalsta nodrošināšanu gan lauksaimnieciskās darbības veicējiem, gan uzņēmumiem dažādu ieceru realizēšanai. Ir pieejamas 6 atbalsta programmas, kuras paredz finansējumu uzņēmējiem. Atbalsta programmu ietvaros ir pieejams ne vien aizdevums bet arī konsultācijas biznesā. Arī situācijās, kad pārējās bankas atbalsta piešķirt negrib, jums tiek piedāvātas AS Latvijas Hipotēku un zemes banka realizētās izaugsmes programmas.
Šobrīd Hipotēku banka realizē sešus palīdzības tipus, kas ir saņemami Latvijas uzņēmējiem. Aizdevums ir pieejams saimnieciskās darbības veicējiem, kas atbilst sekojošiem kritērijiem:
•   Kompānija nav nokļuvusi sarežģījumos;
•   Uzņēmumam ir ar aprēķiniem pamatoti nākotnes plāni;
•   Uzņēmumam nav nodokļu parādi Valsts ieņēmumu dienestā.
Jāpiebilst, ka gadījumos, kad saimnieciskās darbības veicējam ir parakstīta noruna ar Valsts ieņēmumu dienestu par parāda atmaksu, kredīts var būt pieejams. Noformējot aizdevumu, jums vajadzēs apstiprinājumu tam, ka noruna par parāda atdošanu tiek pildīta.
Viena no nozarēm, kam izstrādāts AS Latvijas Hipotēku un zemes banka piedāvātais valsts atbalsts, ir lauksaimniecība. Maksimālais valsts atbalsts lauksaimniecības uzņēmumiem var būt vairāk par diviem milj. latu. Hipotēku banka nodrošina aizdevumu gan lauksaimniecības zemes iegādei, kā arī investīcijām, un, protams, apgrozāmajiem līdzekļiem. Nauda tiek nodrošināta gan nelielajām saimniecībām, gan to apvienībām.
AS Latvijas Hipotēku un zemes banka realizētais valsts atbalsts ir pieejams arī saimnieciskās darbības veicējiem, kas nenodarbojas ar lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Atbalsts ir paredzēts trīs dažādiem nolūkiem: ieguldījumiem, spējas konkurēt paaugstināšanai, kā arī apgrozāmo līdzekļu palielināšanai. Kredīta apjoms ir atkarīgs gan no programmas, kā ietvaros tas dabūts un mērķa, kam finansējums paredzēts. Kredītu var saņemt visādu izmēru kompānijas.
Hipotēku banka nodrošina atbalstu arī jaunajiem uzņēmumiem dažādu biznesa ieceru īstenošanai. Šādā situācijā, neskaitot finansējumu, ir iespējams saņemt arī konsultācijas biznesā. Lai izvērtētu, kāda veida apmācības vajadzīgas, programmas dalībniekam būs jānokārto pārbaude. Ja biznesa ieceres izdevumi ir vairāk par 5000 Ls, projektam ir vajadzīgs desmit procentus liels līdzfinansējums.

Comments are closed.