CSN izmantošana savā labā

csn drošība - www.autoskola-presto.comKopš automobiļa izgudrošanas 1886. gadā dažādās pasaules valstīs ar laiku tika ieviesti tādi vai citādi Ceļu satiksmes noteikumi. Neatkarīgi no tā, vai braucat pa lielceļu vai maziem miesta celiņiem, CSN tika radīti, lai pasargātu gan pašus autobraucējus, gan gājējus no potenciālām briesmām. Ceļu satiksmes noteikumi - Ministru kabineta normatīvais akts, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību, tie ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām. Latvijā Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka transporta līdzekļu kustība notiek pa ceļa labo pusi, spēkā ir starptautiskās ceļa zīmes un labās rokas satiksmes noteikumi. Transporta līdzekļa vadītājam ir jābūt klāt vadītāja apliecībai un transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem, kā arī dokumentam vai uzlīmei par veikto valsts tehnisko apskati un transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Ja noticis ceļu satiksmes negadījumam, jācenšas pēc iespējas saglabāt mieru, lai adekvāti un racionāli rastu risinājumu nepatīkamajā situācijā. Ceļu satiksmes negadījumus neviens neplāno, un tie parasti ir saistīti ar lielākiem vai mazākiem zaudējumiem. Ļoti būtiski ir zināt kārtību, kā rīkoties pēc negadījuma – tā, kā to paredz CSN. Īpaši svarīgi ir uzreiz pēc satiksmes negadījuma pierakstīt liecinieku kontaktinformāciju, jo bieži vien gadās situācijas, kad apdrošinātājam ir grūti pieņemt konkrētu lēmumu par atlīdzības izmaksu, ja viņa rīcībā esošās liecības ir pretrunīgas. Šādās situācijās labākais risinājums ir liecinieku atkārtota izjautāšana. Pēc nenozīmīga satiksmes negadījuma var aizpildīt saskaņoto paziņojumu, par to neinformējot Ceļu policiju, šādu iespējamo rīcību paredz arī Ceļu satiksmes noteikumi. Tā drīkst rīkoties gadījumos, kuri iekļauti CSN: viegli bojātas tikai divas automašīnas un tās var turpināt ceļu (automašīnām nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ transporta līdzekļi nevarētu piedalīties satiksmē vai nedrīkstētu to darīt saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem); nav cietuši cilvēki; nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai; neviens no iesaistītajiem autovadītājiem nav alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē; abi negadījumā iesaistītie autovadītāji spēj vienoties par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem. Tā kā pastāv dažādas nianses, ar kurām auto vadītājam var nākties saskarties, noderīgi zināt, ko sniedz CSN izmantošana savā labā.

Paredzēts, ka 2015.gada 1.janvārī spēkā stāsies jauni Ceļu satiksmes noteikumi. Protams, nevar teikt, ka jaunajā veidolā tie būs gluži citādi – jo satiksme taču joprojām virzīsies pa to pašu ceļa pusi, luksoforu signāli nemainīsies, un arī galvenais ceļš joprojām būs galvenais ceļš. Kaut gan pašlaik spēkā esošais regulējums pamatā tiks saglabāts, visus ceļa satiksmes dalībniekus sagaida vairāki nozīmīgi jaunumi. CSN jaunā redakcija tapa divu gadu garumā, un šajā procesā bija iesaistīti ne tikai Satiksmes ministrijas (SM), Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) un citu institūciju eksperti, bet arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Šā darba rezultāts ir vairāk nekā 150 jaunajā normatīvajā dokumentā iekļaujamu priekšlikumu. Paredzams, ka būtiskākās pārmaiņas noteikumos skars velosipēdistus – pirmkārt, šajos CSN tiks definēts un ieviests velojoslas jēdziens, ieviestas jaunas velosipēdu ceļu un velo maršrutu apzīmēšanas ceļa zīmes. Jaunie Ceļu satiksmes noteikumi arī noteiks prasību, ka velosipēdistiem un gājējiem diennakts tumšajā laikā būs jālieto apģērbs vai veste ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem, toties velosipēdistiem paredzēts atļaut braukšanu pa sabiedriskā transporta joslām.

Papildus, lai uzlabotu uz velosipēdu vadītājiem attiecināmo noteikumu uztveri un izpratni, jaunie Ceļu satiksmes noteikumi nodalīs uz velosipēdu un mopēdu vadītājiem attiecināmās normas. Autovadītājus skars mazāk pārmaiņu – jaunie CSN paredz, ka automašīnās, kas nav aprīkotas ar drošības jostām, vairs nevarēs pārvadāt bērnus līdz trīs gadu vecumam. Lai uzlabotu satiksmes organizāciju un paaugstinātu tās drošību, jaunie CSN paredz, ka tiks ieviestas arī vairākas jaunas ceļa zīmes: piemēram, brīdinājuma zīme, kas savlaikus brīdinās vadītājus par vietām, kur bieži veidojas sastrēgumi; gājēju ceļu un stāvlaukumu zonu ceļa zīmes (īpaši svarīgi tas ir, piemēram, Vecrīgā) un zīmes, kas aicinās ievērot tā dēvēto rāvējslēdzēja principu vietās, kur dažādu iemeslu dēļ samazinās braukšanas joslu skaits. Savukārt vietās, kur tiks konstatēta tāda nepieciešamība, Ceļu satiksmes noteikumi paredzēs, ka turpmāk varēs lietot zīmes ar maināmu informāciju, piemēram, brīdinot par priekšā esošu sastrēgumu, atkarībā no ceļa stāvokļa samazinot vai palielinot atļauto braukšanas ātrumu un tamlīdzīgi. Jaunie CSN attieksies uz jebkuru Latvijas iedzīvotāju, ne tikai uz autobraucējiem, bet arī gājējiem, bērniem, riteņbraucējiem, motociklistiem

Comments are closed.