FN-SERVISS – VIENS NO VADOŠAJIEM UZŅĒMUMIEM BALTIJĀ DARBA DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS

www.fnserviss.lvStimulēt drošu, aizsargātu ikdienu no visādiem riskiem un negadījumiem, ieviest ideju par preventīvu domāšanu – šādi tiek pozicionēta drošības sistēmu uzņēmuma FN-Serviss misija. To realizē ar vairāku pakalpojumu organizēšanu uzņēmumu vadītājiem un darba drošības speciālistiem, kam aktuāls jautājums par sakārtotu ikdienu un drošiem darba apstākļiem. Uzņēmuma FN-Serviss pakalpojumu klāstā iekļautas speciālistu konsultācijas un risinājumi, kuri tiešā mērā saistīti ar darba drošību un aizsardzību, drošības sistēmām un signalizācijām, ugunsdrošību. Ņemot vērā uzņēmuma ilgo darbības laiku, FN-Serviss ir viens no līderiem drošības jautājumos Baltijas valstīs. Bez tam tirgus daļa ir palielinājusies ne tikai atsevišķā pakalpojuma spektrā, bet gan visos sniegtajos pakalpojumos, tostarp arī darba drošības un aizsardzības jomā.

Kā viens no pakalpojumiem, ko klientiem piedāvā FN-Serviss, ir drošības sistēmu un signalizācijas iekārtu ieteikumu izveidošana un ierīču montāža. Tai skaitā ir iespējams apmeklēt 40 stundu apmācību lekcijas “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ierīkošana un apkalpošana”. Apmācību saturā visaptverošas tēmas, kā piemēram, elektroietaišu montāžas prasības, automātiskās ugunsaizsardzības signalizācijas sistēmas tehniskā apkope u.c.

Vai zini uzņēmumā ir būtisks ugunsdrošībā saskaņā ar valsts likumdošanu? FN-Serviss klientiem piedāvā pieteikt bezrūpju komplektu ugunsdrošībā, kurā ietverta vairāku pasākumu izpilde: darbinieku instruktāža, objekta apsekošana, automātiskās ugunsaizsardzības sistēmu pārbaude u.c. Turklāt ir iespējams pieteikt atsevišķus ar ugunsdrošību saistošus pakalpojumus. Ekspluatācijā esošo objektu ugunsdrošības stāvokļa atbilstību Latvijā regulē kā Eiropas Savienības un Latvijas saistošie standarti, un arī Ugunsdrošības noteikumi. Arīdzan pārdomāti ar darba aizsardzību saistīti risinājumi sniegs iespēju uzņēmumā atbildīgajiem cilvēkiem nokārtot efektīvu un attīstībā svarīgu informāciju no FN-Serviss pieredzējušajiem uzņēmuma darbiniekiem.

Darba drošība un aizsardzība ir kā viena no jomām, kurā FN-Serviss klientiem piedāvā pakalpojumus. Darba aizsardzības kursi ir jāapmeklē ikvienam darba drošības speciālistam, jo to laikā tiek iegūtas zināšanas būtiskākajos darba aizsardzības pamatjautājumos: darba vides risku ietekmes novērtēšanā un novēršanā, jautājumi par darba aizsardzības normatīvajiem aktiem. Darba aizsardzības kursu ilgums ir 40 un 60 stundas – atkarībā no kursu nozares specifikas (kursi bīstamajām nozarēm un pamatlīmeņa kursi). FN-Servisa mājaslapā ir apkopoti visi uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi un izcenojumi. Pieteikt dalību kursiem un instruktāžām, kā arī pieteikt konkrētu pakalpojumu var gan tieši mājaslapā, gan sazinoties ar uzņēmuma speciālistiem pa telefonu 67556799. Droša, sakārtota un pasargāta ikdiena – tāda ir FN-Serviss misija.

Comments are closed.