Gruntsūdeņu pazemināšanas iespējas

Laika gaitā cilvēks ir iemācījies ne tikai piekāpties dabas spēka priekšā, bet arī veikli rast kompromisus, tādējādi apdzīvojot arvien plašākas teritorijas. Būvējot ēkas, veidojot infrastruktūru un paplašinot apdzīvotas vietas, neaizstājams palīgs ir tehnika. Tieši pateicoties jaunākajiem zinātnes atklājumiem un tehnoloģiju attīstībai, iespējams atvieglot būvdarbus un rast jaunus risinājumus nozarē. Viens no faktoriem, kas nereti sarežģī celtniecības darbus, ir gruntsūdeņi. Rokot ēku pamatus vai veidojot būvbedres citām vajadzībām, gruntsūdeņi spēj sagādāt nopietnas problēmas, taču mūsdienās ar šo dabas elementu tikt galā ir pavisam vienkārši.

Kas ir gruntsūdeņi?

Zem zemes augšējā slāņa ir izkārtoti vairāki slāņi ūdens, kurus dēvē par pazemes ūdeņiem. Pats virsējais ūdeņu slānis, kas atrodas vistuvāk zemei, ir gruntsūdeņi. Tas ir zema spiediena ūdens, kura līmenis un sastāvs ir atkarīgs no laikapstākļiem, proti, palielinoties nokrišņu daudzums, augstāks kļūst arī gruntsūdens līmenis. Tāpat šos ūdeņus tiešā mērā ietekmē zemes reljefs – ieplakās un zemienēs gruntsūdens neatrodas sevišķi dziļi, savukārt augstienēs un kalnainos apvidos gruntsūdens līmenis zemē atradīsies daudz dziļāk. Vietās, kur gruntsūdeņi ir tuvu zemes virsējai kārtai, tie dažādu procesu rezultātā pavisam viegli var izplūst zemes virspusē, tādējādi rados nopietnus sarežģījumus namu īpašniekiem un būvniekiem.

Tā kā gruntsūdeņiem, kā minēts, ir zems spiediens, proti, tos atrokot, tie nostājas tādā pašā augstumā kā atrasti, tos nereti izmanto arī praktiskiem nolūkiem, piemēram, ūdensapgādei vai lauksaimniecības darbos. Tomēr der ielāgot, ka zemei pietuvinātajos ūdeņos viegli var nonākt piesārņojums. Šī iemesla dēļ ir īpaši svarīgi regulāri kontrolēt ūdens kvalitāti.

Gruntsūdeņu pazemināšana būvdarbu laikā

Augsts gruntsūdeņu līmenis var būt būtisks traucēklis, uzstādot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vai kanalizāciju, kā arī veicot cita veida būvdarbus. Pirms celtniecības uzsākšanas ieteicams jau laikus pārbaudīt gruntsūdeņu līmeņa augstumu un tad, konsultējoties ar profesionāļiem, tikt skaidrībā, vai izvēlētā vieta būvniecībai būs piemērota un vai būvdarbi nebūs pārlieku dārgi un sarežģīti. Ja darbus tomēr iecerēts veikt, tad talkā nāks profesionāla tehnika, ar kuras palīdzību gruntsūdens pazemināšanu varēs veikt mākslīgi. Šajā procesā tiek izmantotas sarežģītas un jaudīgas lielo elektrodzinēju vai dīzeļdzinēju iekārtas – to, kuru tehnoloģiju izvēlēties, nosaka tas, cik apjomīgs vai neliels ir iecerētais objekts.

Gruntsūdens sūkņus veido vairākas detaļas, ko iespējams dažādi komplektēt, tādā veidā pielāgojot sūkni katram konkrētajam objektam. Sūkņiem ir atšķirīgas šļūtenes, kolektori, filtri un citas sastāvdaļas, kam ir dažāda jauda.

Ar jaudīgajiem sūkņiem gruntsūdens pazemināšana ir ātrs process ar efektīvu rezultātu. Modernā tehnika spēj atsūknēt gruntsūdeņus vairāku metru dziļumā, neatkarīgi no tā, cik piesārņoti tie ir un kādi ir to piemaisījumi. Izvēloties pareizo risinājumu un komplektāciju, nepieciešamos darbus iespējams veikt teju jebkuros apstākļos – tehnika neaizsērēs, un netiks novērots degvielas zudums.

Kur vērsties, ja nepieciešams pazemināt gruntsūdens līmeni?

Uzņēmums Min Trak Tex SIA paveiks visus nepieciešamos darbus operatīvi, profesionāli un efektīvi. Pirms darbu veikšanas iespējams saņemt bezmaksas konsultāciju un tāmi, iekārta tiks transportēta, uzstādīta, bet pēc paveiktā – demontēta. Ilggadējā pieredze un augstā profesionalitāte ļaus uzņēmuma darbiniekiem precīzi novērtēt objektu un izvēlēties vispareizāko risinājumu, optimizējot resursus un klienta tēriņus. Vienlaikus gruntsūdens pazemināšanas darbiem teritorijā var droši turpināties arī citi celtniecības darbi.

 

 

Comments are closed.