Sagatavojies starptautiskajam IELTS eksāmenam

Lai sekmīgi iestātos kādā no labākajām Eiropas un pasaules universitātēm, nepieciešams objektīvi novērtēt savas angļu valodas zināšanas, jo bez  šīm valodu zināšanām pilnvērtīgas un produktīvas studijas nebūs iespējamas. Viens no universitāšu biežāk pieprasītajiem dokumentiem ir IELTS eksāmena rezultāts. IELTS eksāmens ir starptautisks angļu valodas eksāmens, kas izveidots, lai pēc vienādiem kritērijiem izvērtētu visus pretendentus, jo katras valsts izglītības sistēmas vērtējumi un apmācības kvalitāte atšķiras, tāpēc vidusskolas atestātā redzamā angļu valodas atzīme ne vienmēr var tikt uztverta ojektīvi.

IELTS eksāmenā angļu valodas zināšanas tiek novērtētas visos aspektos -  lasīšanā, rakstīšanā, runāšanā un lasīšanā. Pārbaudes uzdevumi izveidoti tā, lai iegūtu pēc iespējas plašāku un precīzāku zināšanu atspoguļojumu. Iegūtais vērtējums tad ir objektīvs rādītājs, ko ņem vērā visas universitātes un arī darba devēji, kuru darbiniekiem nepieciešams šādu zināšanu apliecinājums. Eksāmens nav viegls, tas prasa rūpīgu sagatavošanos. Lai eksāmenā iegūtu to punktu skaitu, kas tiek pieprasīts stājoties ārzemju universitātēs, lielākajai daļai nepietiks ar skolas solā apgūto. Pirms eksāmena kārtošanas parasti iesaka apmeklēt ilgstošus vai arī intensīvus angļu valodas kursus, lai vispusīgi atsvaidzinātu un uzlabotu valodas prasmes. Ir pieejami arī tieši IELTS sagatavošanas kursi. Tajos apmācības metodes un saturs ir maksimāli pietuvinatas tieši tam, kas tiks prasīts eksāmenā. Bieži vien šos kursus vada bijušie IELTS eksaminatori, kuri pilnībā pārzina eksāmena specifiku un seko līdzi satura un prasību aktualitātēm. IELTS sagatvošanas kursi noteikti palīdzēs iegūt tādu angļu valodas prasmju līmeni, lai jaunietis bez grūtībām varētu sekot līdzi studiju vielai jebkurā universiātē, kur darbs notiek angļu valodā.

Kur tad labāk apmeklēt IELTS sagatavošanas kursus? Protams, to var darīt Rīgā, kur ir plašs kursu piedāvājums, tomēr pastāv liela iepspējamība, ka tas nesniegs maksimālos vēlamos rezultātus, jo kursi notiek dažas stundas nedēļā. Izglītības aģentūra ERGO jauniešiem piedāvā unikālu iespēju IELTS eksāmenam sagatavoties dabiskā un angliski runājošā vidē, tādā veidā panākot maksimālu efektivitāti, dabisku valodas uztveri un izjūtu. IELTS kursi pieejami vairākās Lielbritānijas koledžās. Tajās izstrādāta efektīva apmācību programma, lai jauniešiem izveidotu stabilas akadēmiskās un mūsdienu angļu valodas zināšanas. Šeit apmācību process dabiski saplūdīs ar brīvo laiku, kas būs jāpavada angliski runājošā vidē un dažādu valstu jauniešu kompānijā. Iegūtās zināšanas jau visu laiku varēs stiprināt ne tikai nodarbībās, bet arī savstarpējā ikdienas komunikācijā.

Lielbritānijā ļoti populāras ir tālākizglītības koledžas, kas aizpilda izglītības lauku starp vidusskolu un universitāti. Tajās jaunieši speciāli un mērķtiecīgi tiek sagatavoti tam, lai veiksmīgi iestātos kādā konkrētā universitatē vai studiju nozarē. Līdzās šiem universitāšu sagatavošanās kursiem tiek piedāvāti arī šādi specializēti IELTS sagatavošanās kursi visu valstu jauniešiem.

Comments are closed.