Tag Archive for kasko

Kāpēc iegādāties Compensa KASKO apdrošināšanas polisi?

compensa kaskoApdrošināšanas kompāniju kļuvis tik daudz ka arvien grūtāk izvēlēties – pie kura no visiem tad iegādāties nepieciešamo apdrošināšanas polisi. Ja gribas apdrošināt sevi, savus tuviniekus, īpašumu, auto – vienu no visiem, vai visus uzreiz – rodas daudz jautājumu – gan par apdrošinātāja izvēli, gan piedāvātajām apdrošināšanas polisēm. Ļoti ērti iegādāties visas polises pie viena apdrošinātāja (lai nepieciešamības gadījumā darīšana ir tikai ar vienu kompāniju), bet ja nu vienas polises piedāvājums labāks pie viena apdrošinātāja, otras pie cita? Lēmumu jāpieņem daudz. Read more